Bijdrage Stichting 60 Jaar Molukkers Huizen

Bijdrage Stichting 60 Jaar Molukkers Huizen

Stichting 60 Jaar Molukkers Huizen is in 2013 opgericht met als doel het totstandbrengen van een monument ter gedachtenis aan onze 1ste generatie ouders die in 1951 als KNIL-militairen in Kamp Almere te Huizen zijn gekomen. 

De stichting kent geen leden en is voor het voortbestaan afhankelijk van vrijwillige giften en/of bijdragen. 
Jaarlijks maakt de Stichting vaste kosten waaronder de volgende:

1. De kosten van bloemstukken bij het gedenkpaneel bij het voormalig kamp Almere en bij het herdenkingsmonument nabij de Pniël kerk ten behoeve van de herdenking op ´21 maart 1951´ toen de 1egeneratie KNIL militairen met hun gezinnen naar Nederland kwamen. 

2. Kosten voor onderhoud van de website. 

3. Kosten voor grafbloemstuk(ken) bij overlijden van een 1ste generatie ouder(s) in
    Huizen.

Eerder heeft de stichting inkomsten verworven door middel van de verkoop van dvd’s en de verkoop van saté tijdens de Huizerdag. Door de hoge kosten die bij de productie van de dvd’s gemoeid zijn, heeft de stichting besloten met de verkoop van dvd’s te stoppen. Daarnaast is de Huizerdag opgehouden te bestaan. Hierdoor heeft de stichting flink inkomsten gemist.

Om alsnog onze activiteiten voort te zetten, vragen wij een ieder die ons zou willen steunen een vrijwillige bijdrage. 


Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer: 
                                    NL85 RABO 0337 6625 09
                                    t.n.v. Stichting 60 Jaar Molukkers Huizen. 

Alvast bedankt voor uw vrijwillige bijdrage.

Met vriendelijke groet / dengan hormat,

Namens stichting 60 Jaar Molukkers Huizen,

Otjep Bonjaktutur

Mickey Matitahatiwen

Rudi Sabandar

Bron : Bestuur Stichting 60jaarmolukkershuizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *