Afvalmanagement Lease : Jaarvergadering jongeren op Nusalaut

Afvalmanagement Lease : Jaarvergadering jongeren op Nusalaut

De jaarvergadering van de jongeren (AMGPM) van de kerk vond dit jaar plaats op Nusalaut. Titawaai kreeg de eer om gastdorp te zijn en bood aan meer dan 150 personen een slaapplaats. Op een totale bevolking van ongeveer 1200 bewoners is dat een hele uitdaging. De jongeren en hun leidinggevende dominees komen van Haruku, Saparua en Nusalaut. Sinds 2016 werkt Happy Green Islands samen met deze vereniging en zijn we met regelmaat uitgenodigd aanwezig te zijn en een presentatie te geven over de voortgang van het afvalprogramma. We maken gebruik van de gelegenheid om voorstellen te doen voor het nieuwe programma voor dit jaar dat tijdens deze jaarvergadering wordt vastgesteld. Dit jaar konden we een praktische oplossing introduceren voor het afvalprobleem. Een vertegenwoordiger van PT MLA, het plastic recycling bedrijf op Ambon ging mee om ook een presentatie te geven.

De tocht naar Nusalaut begon vanaf de markt van Saparua. Onderweg naar Nusalaut eerst lang Booi, het dorp waar Dave Amahorseya is geboren en getogen. Nog een keer is hij herdacht. Op 4 november j.l. verdronken en niet meer teruggevonden, hij kreeg een zeemansgraf met de bloemen en woorden die daarbij passen. Een prachtig initiatief van de voorzitter van de AMGPMLeny Latul. Bloemen zijn uitgestrooid en een laatste borrel is met hem gedeeld. Dave was erg actief voor deze vereniging en kreeg de eer die hij verdient. Een ritueel dat ons helpt afscheid te nemen en te accepteren dat we zonder Dave verder moeten. Zijn idealen niet vergeten en trouw blijven aan onze gezamenlijke missie; een schoon en gezond Lease. Bedankt Dave voor alles dat je daarvoor hebt gedaan! We gaan door. TOMA!

Aankomen op Titawaai vergeet je niet gemakkelijk! Veel mensen op de been, een blaasorkest wachtte ons op. Ontvangen door de dorpsleiding, een zangkoor en een de Jukelelegroep van het dorp. Een officiële begroeting met de rituelen die daarbij gewoon zijn in Maluku. Vergaderen is ontmoeten en tegelijk een feestje bouwen 

Aangekomen op Titawaai kregen de vertegenwoordigers van PT MLA en Happy Green Islands dezelfde avond nog de gelegenheid hun presentaties te doen en zo mede inhoud te geven aan de vergaderingen die  de volgende 2 dagen zouden gaan volgen. Al jaren praten we over het nut en de noodzaak van schoonmaakacties op stranden en in de dorpen. We blijven pleiten in het belang van milieu educatie en lobbyen bij overheden voor structurele oplossingen van het afvalprobleem van kleine eilanden. Dit jaar konden we vertellen over praktische oplossingen die in aankomst zijn en tegemoet komen aan waar steeds meer bewoners nu zelf om vragen. De Bank Sampah in Negeri Ouw is afgelopen jaar geopend en het vraagt nu medewerking van alle stakeholders, de bevolking en met name ook overheid om daar ook gebruik van te gaan maken en samenwerking tot stand te brengen. Zie de presentatie van Faldo, vertegenwoordiger van PT. MLA.

Happy Green Islands heeft gepleit voor meer aandacht voor schoon en gezond drinkwater. Dit jaar willen we nog voor de regentijd begint (april/mei) alle drinkwaterbronnen verlossen van plastic afval. We weten uit labaratorium onderzoek dat het drinkwater wordt vervuild door afval en ecoli bacteriën. De leiders van de jongeren afdelingen van Lease zijn het eens dat we ons daarom op die plekken moeten richten. Ons voorstel is aangenomen. Schoon en gezond drinkwater is een eerste levensbehoefte. Het is wel een complexe klus om te organiseren. Komende weken worden de plannen verder uitgewerkt door de lokale afdelingen. Nu met PT MLA als samenwerkingspartner hoeven we het verzamelde plastic afval niet meer te verbranden. We gaan het verzamelen en bewaren tot de Bank Sampah echt gaat functioneren. Zo krijgt afval waarde. De nodige logistiek voor afvalmanagement zal vorm gaan krijgen. De opbrengst van het verzamelde plastic zal ten goede komen aan de jongerenverenigingen die daarmee weer andere nuttige acties kunnen bekostigen. TOMA!

Happy Green Islands introduceerde de datum van 20 september 2024. Op die dag zouden met alle stakeholders op het eiland massaal de eilanden willen verlossen van het afval. Daar is samenwerking met de beide Camats voor nodig. Zij zijn de vertegenwoordigers van de overheid die alle dorpen op de eilanden besturen. In volgende berichten komen we daar nog op terug. 

LET’S DO IT!

Inspiratie voor die dag dateert uit 2008. De bewoners van Estland maakten toen hun hele land in één dag schoon. Het kan dus. Bekijk de video over hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. 

Bron : https://happygreenislands.nl/index.php/2024/01/25/afvalmanagement-lease/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *