‘Echte Molukkers slurpen papeda’. De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen in Nederland. Dr. Elias Rinsampessy

‘Echte Molukkers slurpen papeda’. De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen in Nederland. Dr. Elias Rinsampessy

Beste Elias,

Het was een goed idee van mij om onlangs naar Wijchen af te reizen om een exemplaar van jouw boek te bemachtigen. Met veel plezier ben ik jouw boek gaan lezen. Ik ben er zeer van onder de indruk. 

Je hebt een waardevol en welhaast monumentaal werk geschreven over de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland. Daarbij heb je de lessen van de antropologie, met name de verwijzing naar Barth’s theorie over etnische groepen en grenzen op een boeiende manier in praktijk gebracht. 

Er is een mooie balans tussen theorie, beschrijving en analyse. Het meeste sprak mij aan dat je “het grote verhaal” consequent verbindt met het lot en de levens van concrete groepen en personen, waarbij je uitvoering put uit je kennis en ervaring met de Nijmeegse Molukse gemeenschap. De persoonlijke relazen geven diepte en kleur. Ik was ooit onder de indruk van Oscar Lewis, die in zijn fameuze studies La Vida en Five Families zijn theorie over de armoedecultuur in Mexico onderbouwde met gedetailleerde beschrijvingen van de lotgevallen van enkele individuen, die in hun leven te maken krijgen met tegenslagen en succes, met ziekte, met ontslag, met criminaliteit. Ook jij hebt dit goed begrepen wanneer je schrijft: “In de nu volgende persoonlijke verhalen krijgen we inzicht in de wijze waarop het individuele en het collectieve gestalte krijgt in het dagelijks leven van de betrokken Molukkers” (pag 169). 

Er valt over je boek nog heel veel te reflecteren op de cultuur en de symbolische aspecten, de politieke geschiedenis, de religie, de familie en verwantschapsstructuren en de verwevenheid van de talrijke dimensies van de geschiedenis en het leven van de Molukkers in Nederland. 

Je invalshoek “Papeda slurpen” is knap gekozen en maakt dit multidimensionale en omvangrijke werk direct toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van onze Molukse landgenoten. 

Voor mij is je boek niet alleen een eyeopener maar ook een bron van waardering voor wat jij met je rijke ervaring en je antropologische achtergrond tot stand hebt gebracht. Ik heb nog even jouw interview met Huub de Jonge nagelezen. Jouw persoonlijkheid en mooie wetenschappelijke en ambtelijk-bestuurlijke loopbaan wekken bij mij bewondering en warmte op. 

Het ga je goed Elias!

Hartelijke groet, ook aan je sympathieke partner,

Toon Hoogveld 

Dr. Antoon Hoogveld (Doornenburg, 1942) is gepromoveerd in de antropologie met een proefschrift over migratievraagstukken in Andalusië (1978). Tot aan zijn pensionering in 2008 werkte hij als antropoloog bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij gaf jarenlang inleidende colleges over de antropologie waaronder de thema’s gezin, familie en verwantschap.

Het boek ‘Echte Molukkers slurpen papeda’.

De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen in Nederland.

is te bestellen door € 30,00 (inclusief porto- en administratiekosten) over te maken op gironummer: NL53 INGB 0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. ‘Papeda boek’. Vergeet niet naam en adres te vermelden! Vermeld ook je goede postcode.

Meer informatie kunt u krijgen bij: Elias Rinsampessy (06-53760152), mailen naar e.rinsampessy23@outlook.com of bezoek de website: www.muhabbat.nl

Bron : https://www.linkedin.com/pulse/echte-molukkers-slurpen-papeda-de-dynamiek-van-en-dr-rinsampessy-phd?utm_source=share&utm_medium=member_ios&utm_campaign=share_via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *