Het pelaschap leeft voort – Dr.Sylvia Huwae

Het pelaschap leeft voort – Dr.Sylvia Huwae

Meningen van ouders en kinderen over het pelaschap

Centraal staan in dit boek de meningen van ouders en kinderen over het pelaschap uit zes verschillende gezinnen. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gezinnen waarvan beide ouders van Molukse komaf zijn en gezinnen waarvan een ouder Moluks is. Verder verschillen ze door hun etnische achtergrond en/of geloofsovertuiging. Sylvia Huwae beschrijft de verschillende processen en gesprekken binnen de betrokken gezinnen en families.

Het voortbestaan en de rol van het pelaschap en de invloed van het religieus geweld op de omgang tussen islamitische en christelijke pelaleden, zowel op de Molukken als in Nederland, krijgen hier aandacht.

Discussie over het pelaschap

Terugblikkend op de discussie over het pelaschap geeft Elias Rinsampessy onder de titel : Het pelaschap leeft! Leve het pelaschap! een antropologische benadering van het pelaschap.

Ter ilustratie van een aantal onderwerpen die tijdens de gesprekken met de gezinnen naar voren zijn gekomen, geven de volgende mensen een toelichting.

In een interview geeft Leonor Pattinasarany een uitleg op haar documentaire ‘Pela gandong is dood.’

Willem Renwarin geeft een beschrijving van de Tea-Bel, een bloed- en/of vriendschapsverbond. In zijn artikel gaat hij na in hoeverre de Tea-Bel als cultuursymbool nog leeft en aanwezig is binnen de Ewavse gemeenschap in Nederland.

In een interview geeft imam Bapak Hadji Olong zijn visie ten aanzien van het pelaschap.

Het pelaschap leeft voort

Dr.Sylvia Huwae

€ 12,50 p.e.x. (111 pp.)(incl.adm.k en porti)

Auteur: Drs. Sylvia Huwae studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met als specialisatie Cultuurpsychologie.

Sylvia Huwae is inmiddels Dr. in de Cultuurpsychologie.

Zij is gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg.

Het boek is te bestellen door € 12,50 te storten op gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. Pelaschap leeft voort (zie ook www.muhabbat.nl) Vergeet niet je naam en adres volledig te vermelden.

Bestellen kan ook via:e.rinsampessy23@outlook.com

Bron : https://www.linkedin.com/pulse/het-pelaschap-leeft-voort-drsylvia-huwae-elias-rinsampessy-phd-1e

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *