Harry van Bommel ‘De Afloop’ is niet het laatste hoofdstuk over het drama bij De Punt

Harry van Bommel ‘De Afloop’ is niet het laatste hoofdstuk over het drama bij De Punt

Zondag 11 juni 2023 was de presentatie van het boek `De Afloop.’ Dit boek (verkrijgbaar bij bol.com) is geschreven door Jan Beckers, Nona Lumalessil en Junus Ririmasse en bevat nooit openbaar gemaakte feiten en uitspraken over de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt in 1977. Omdat ik me in de Tweede Kamer sterk heb gemaakt om alle feiten rond die bestorming openbaar te krijgen, mocht ik spreken bij de presentatie. Lees hieronder mijn bijdrage.

De wordingsgeschiedenis van het boek ‘De Afloop’ heeft voor mij drie markante momenten. Het eerste is in 2003. In dat jaar kwam auteur en onderzoeker Jan Beckers me opzoeken in de Tweede Kamer en drong hij erop aan dat ik een motie zou indienen die zou vragen om een parlementaire enquête  over de bestorming van de trein bij De Punt. Jan Beckers weet veel over de toedracht van die bestorming, maar minder van de politiek. Ik legde hem uit dat een motie niet zou werken omdat die het niet zou halen en het onderwerp dan van de politieke agenda zou verdwijnen. Jan was daar niet blij mee, maar ook zonder die motie zette hij vol overtuiging van zijn zaak zijn onderzoek voort. 

Het tweede markante moment is het debat dat 10 jaar later in 2013 in de Tweede Kamer werd gehouden over de bestorming van de trein. In dat debat erkende de minister van Justitie Ard van der Steur dat de Tweede Kamer in 1977 niet de waarheid is verteld over de bestorming van de trein. Toenmalig minister van Justitie Van Agt zei op 23 juni 1977 in de Tweede Kamer: “er is geen schot gelost op  een kaper die zich niet door middel van een vuurwapen verzette.’ Uit het onderzoek van Jan Beckers is de waarheid boven tafel gekomen. De enige vrouwelijke kaper, Hansina, is gedood terwijl zij ongewapend was.

Het derde markante moment is vandaag; de presentatie van dit boek. Ik heb het boek gelezen en er staan ook voor mij, na 20 jaar betrokkenheid bij dit onderwerp, nieuwe dingen in. Zo is me nu gebleken dat ook bij het debat in 2013 er door de minister van Justitie uitspraken zijn gedaan die niet waar zijn. Hij zei in het debat “het toegepaste geweld was zowel door de ministers als door het bevoegd gezag voorzien en aanvaard.’ In het boek wordt de minister van Justitie uit 1977, minister Van Agt geciteerd uit een interview uit 2012. Van Agt zegt in dat interview in Berg en Dal: “Er is veel meer geschoten dan we hebben gedacht dat er gebeuren zou.” Dat kan ook moeilijk anders als je weet dat er zeker vijftienduizend kogels zijn afgevuurd op en in de trein. 

Voor mij staan drie zaken vast en die conclusies deel ik graag met u. Ten eerste, en dat wordt ook in het boek zo gezegd door een hoge militair die direct bij de acties betrokken was: “de treinkaping had nooit zo beëindigd mogen worden.” Ten tweede: nog steeds niet alle feiten zijn boven water gekomen. Ten derde: omdat nog niet alle feiten boven water zijn gekomen is de politieke verantwoordelijkheid voor het drama bij De Punt nog steeds niet volledig genomen. 

Het boek heeft de titel ‘De Afloop’ gekregen en als het verwijst naar de beëindiging van de treinkaping dan klopt dat. Het laatste woord over de bestorming van de trein is echter nog niet gesproken. Het verhaal is met dit boek dus nog niet afgelopen. Er komt nog een volgend hoofdstuk, daar ben ik van overtuigd.

Bron : Facebook Harry van Bommel

Eén gedachte over “Harry van Bommel ‘De Afloop’ is niet het laatste hoofdstuk over het drama bij De Punt

  1. En op een later moment heeft Van Agt wellicht uit gewetenswroeging gesteld dat Koning Willem-Alexander maar excuses zou moeten maken aan de Molukkers en betreurde hij het dat zij uit het KNIL ontslagen waren en op een beroerde manier opgevangen waren.

    Waar hij het gemakshalve maar niet meer over had, was dat Molukkers feitelijk misleid zijn over de tijdelijkheid die zij in Nederland zouden verblijven. Hij bedoelde waarschijnlijk toch permanent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *