Urut isiwa Molukse massage

Urut isiwa Molukse massage

Wat is immaterieel erfgoed?

Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven.

URUT ISIWA

Geïnspireerd door de inheemse erfenis.

( Spirituele ) ontmoetingen, verhalen, het overdragen.

Met een vleugje traditionele Thaise massage.

Oorzaak en gevolg: Het vrijkomen van de natuurelementen: Masuk Angin, Panas dalam.

Het losmaken van vastzittende spieren: Urat tekumpul.

De massagetechnieken: tutup, sluiten. De lichaamsenergie bij elkaar houden.

Speciale buikmassage met gebruik van eigengemaakte kruiden stempels, en buikmassage met gebruik van de lendendoek /sarong .

Speciale massagetechnieken voor na de bevalling.

Urut Isiwa massage  en training.

Een combinatie van Maluku pitjit en werken op de Thaise  Sen energielijnen.

De Urut Isiwa massage komt uit de Molukse pitjit ( massage )  , die o.a. de lichaamsenergie versterkt.

Urut Isiwa  komt van het  woord Urutisi wat pitjit ( massage ) betekent.

Siwa, het begin van mijn achternaam, betekent  9.  Het  spirituele getal 9 betekent het verspreiden van liefde ( massage, warmte, omarming, erkenning ) op universeel niveau.

De behandeling:

De behandeling kan op de mat of op een massagetafel uitgevoerd worden.

De massage kan stevig zijn.

Er wordt gewerkt met de handpalm, de duimen, de onderarm en de elleboog.

Er wordt over de kleren gemasseerd, en ook op de huid. ( met olie )

Voordelen:

De nadruk ligt op het centreren van de lichaamsenergie in het lichaam

De blokkades  op de energiebanen worden opgeheven.

Spierspanningen en verklevingen worden losgemaakt ( urat tekumpul )

Een helende massage voor nieuwe moeder, na de bevalling.

De trainingen:
3 cursusdagen. Max: 6 cursisten.
Data: 2023
Vrij 10, za 11 en zo 12 maart.

          
De 3 daagse Urut Isiwa training is geaccrediteerd als H.B.O. beroepsopleiding energetische therapie en natuurgeneeskundige therapie.

                                    GRO erkende opleiding.                                  

                             31 SBU Totaal  1.11 GRO punten (SP)

De lestijden zijn van 09.00 – 16.00 met 1 uur lunchpauze.
van 12.00 – 13.00 uur.

Dag 1: Nek, hoofd en schoudermassage

            Rug massage met- en zonder olie

            Arm – en handmassage

            Theorie

Dag 2: Beenmassage

            Het maken van kruiden stempeltjes 

            theorie

Dag 3: Urut perut masuk angin : Speciale buikmassage behandeling / na de bevalling

             De lessen herhalen

             Uitreiking certificaat

Kosten: € € 320,- ( nieuwe prijs ) m.i.v. 06-09-22
Incl. cursuspakket en certificaat van deelname.

URUT ISIWA

Inspired by the native inheritance.

Spiritual encounters, stories, pass on.

With a touch of traditional Thai massage.

Cause and effect: The release of the natural elements: Masuk Angin, Panas dalam. Loosening the muscles: Urat tekumpu.

The massage techniques: tutup, to close. Keeping the body energy together.

Special abdomen massage with warm herbal pack and massage with a loincloth / sarong.

Special massage techniques  for after childbirth.

Urut Isiwa massage and training.

A combination of Maluku pitjit and working on the Thai Sen energylines.

The Urut Isiwa massage comes from the Moluccan pitjit (massage), which strengthens the body energy.

Urut Isiwa comes from the word Urutisi which means pitjit (massage).

Siwa, the beginning of my last name, means 9.

The spiritual number 9 means:  to spread love (massage, warmth, embrace, recognition) on a universal level.

The treatment.

The treatment can be performed on the mat or on a massage table.

The massage can be firm. We work with the palm, thumbs, forearm and the ellbow.

Massage with and without oil.

Benefits:

The emphasis is on centering the body energy.

To relieve the energy pathways.

Muscle tensions and adhesions are loosened (urat tekumpul)

And blood circulation is stimulated.

A healing massage for the new mother, after giving birth.

The training:
3 days course. Max. 6 students.
Date: 2023
Fri 10th, sat 11th  and sun 12th of march.
     

Class times are from 9 a.m. to 4 p.m. with a 1-hour break for lunch.

Day 1: Neck , head and shoulder massage

            Back massage with and without oil

           Arm and hand massage

           Theory

Day 2: Leg massage

            Making  small herbal stamps

Day 3. Urut perut masuk angin: Special abdomen treatment

            Special massage for after childbirth.

            Repeat the lessons

             Certificate presentation

Massage treatment:

Lien Siwalette: GCT trainer, Thai massage and teacher Urut Isiwa maluku massage/.

Verder lezen – Bron : https://www.thaimassageholland.com/urut-isiwa-massage-training-opleiding/urut-isiwa-molukse-massage-deel-1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *