College wil graven voor onbeperkte tijd gaan uitgeven 

College wil graven voor onbeperkte tijd gaan uitgeven 

Tot nu toe kan het grafrecht in Zaanstad voor maximaal 20 jaar worden afgekocht. Vanuit de islamitische, joodse en Molukse gemeenschap is de wens kenbaar gemaakt voor een grafrecht voor onbepaalde tijd. Met een nieuwe verordening maakt de gemeente dit mogelijk op de begraafplaatsen Zaandam, Wormerveer Noord en Krommenie Blok.

De verwachting is dat op deze begraafplaatsen de meeste vraag zal zijn naar graven voor onbepaalde tijd. Om geen onderscheid te maken wordt het voor mensen van alle geloven en levensbeschouwingen mogelijk om het grafrecht voor onbepaalde tijd af te kopen. Het onderhoud van de begraafplaatsen en van de eeuwige graven wordt gedekt vanuit de jaarlijkse inkomsten: de bijdrage aan het onderhoud kan niet voor onbepaalde tijd worden afgekocht.

Kosten

Naast het grafrecht en de kosten voor het begraven worden ook de kosten voor het onderhoud in rekening gebracht. Bij een graf voor onbepaalde tijd moet de bijdrage voor het onderhoud jaarlijks betaald worden, maar kan wel worden afgekocht voor een periode van 20 jaar zoals dat nu ook het geval is. Vijftig jaar na het verlenen van het grafrecht wordt het onderhoudstarief verhoogd met de algemene kosten voor de instandhouding van de begraafplaatsen.

Betalingen

Het grafrecht voor onbepaalde tijd wordt aan voorwaarden verbonden, zoals het voldoen aan de aangegane financiële verplichtingen. Wordt er niet betaald, dan vervalt het grafrecht. Het college komt voor het dekken van het structurele exploitatietekort met een voorstel dat ter tafel ligt bij de behandeling van de begroting van 2023, met als achtergrond het open houden van de begraafplaatsen in Westzaan, Wormerveer Marktstraat en Zaandijk.

Kindergraven

De gemeenteraad wordt ook voorgesteld om alleen nog particuliere kindergraven uit te geven en geen algemene kindergraven meer. Ouders kiezen vaak voor een algemeen kindergraf zonder zich te realiseren wat dat betekent, aldus het college. Een algemeen graf kan na tien jaar niet meer worden verlengd. ‘Bij vrijwel alle nabestaanden leidt dat tot veel verdriet. Door het tarief voor begraven in een particulier kindergraf te verlagen, staan nabestaanden niet voor hogere kosten maar is er wel de mogelijkheid om de graftermijn na tien jaar te verlengen.’

Meer veranderingen

De gemeente wil daarnaast stoppen met de orgels in de aula’s, omdat die nauwelijks nog worden gebruikt en oud en onbetrouwbaar zijn geworden. De openingstijden van de begraafplaatsen voor voetgangers worden verruimd, zodat mensen na hun werk nog de kans hebben om het graf van een dierbare te bezoeken. De tijd van de laatste begrafenis op de dag wordt een uur verlaat, zodat deze beter past in de dagelijkse planning voor uitvaarten. Er is nog geen besluit genomen over de komst van een eigen islamitische begraafplaats in Zaanstad.

Bron : https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/103976/college-wil-graven-voor-onbeperkte-tijd-gaan-uitgeven/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *