Modelbrief aanvraag beschermde status Molukse graven 1e generatie

Modelbrief aanvraag beschermde status Molukse graven 1e generatie

Circa twintig Nederlandse gemeenten hebben de graven van de 1e generatie Molukkers een beschermde of bijzondere status toegekend. Daarvan hebben zeven gemeenten de status dit jaar nog toegekend. In deze gemeenten worden de grafrechten kwijtgescholden. Dat wil zeggen dat als eerbetoon er geen kosten meer in rekening worden gebracht voor deze graven bij de nabestaanden. Gebruik de modelbrief van MOZA om het verzoek (nogmaals) onder de aandacht te brengen bij de gemeente.

In het kort: Sinds 2018 zijn verschillende gemeenten bezig om de graven van de 1e generatie Molukkers in Nederland een bijzondere of beschermde status heeft gegeven. Overal is de precieze invulling anders, maar de gemeente neemt wel altijd de grafrechten voor rekening. Anno 2022 zijn er veel gemeenten die deze status hebben toegekend, met name in gemeenten waar veel Molukkers wonen.

Foto van de 1e generatie Molukkers dansend in verzorgingstehuis Rumah Kita. © MOZA

Nog geen definitieve beslissing

Uit onderzoek van MOZA blijkt dat er nog veel meer gemeenten zijn waar de lokale Molukse gemeenschap – al dan niet vanuit een lokale Molukse stichting, wijkraad of Maluku4Maluku – dit onder de aandacht heeft gebracht, maar waar nog geen definitieve beslissing is genomen. In sommige gemeenten lijkt het erop alsof er helemaal geen ontwikkelingen zijn geweest.

Modelbrief

Zijn er in jouw gemeente ook veel Molukse graven van de 1e generatie en wil je het belang van de bijzondere status onder de aandacht brengen van het College van Burgemeesters & Wethouders? Gebruik dan deze modelbrief en verstuur de brief nog voor het zomerreces naar jouw gemeente. Deze modelbrief kan ook gebruikt worden als er al ontwikkelingen zijn, maar de precieze status niet duidelijk is.

Informeer MOZA over het ingediende verzoek, dan wordt het overzicht op deze pagina bijgewerkt.

Downbload ‘Modelbrief Verzoek eerbetoon KNIL-graven 1e generatie Molukkers’

Landelijk eerbetoon door Molukkers zelf

Staatssecretaris van Ooijen van het ministerie van VWS gaf eerder aan geen rol te zien voor rijksoverheid wat betreft de grafrechten:

“De inhoud en omvang van grafrechten – en dus ook de verlenging daarvan – verschillen dan per begraafplaats en zijn geen zaak voor de rijksoverheid.”

— Antwoord van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Defensie minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 11 mei 2022)

Ondertussen wordt er wel gewerkt aan een landelijke eerbetoon, maar dan vooral door de Molukse gemeenschap zelf via het Landelijk Moluks Monument. Het Landelijk Moluks Monument is het eerste landelijke Molukse monument, maar het monument wordt ook grotendeels gerealiseerd met eigen middelen vanuit de gemeenschap. Met dit eerbetoon vult de Molukse gemeenschap óók voor eerst zelf in hoe de geschiedenis kan worden gemarkeerd. Inmiddels is ruim 60.000 euro opgehaald. De volledige opbrengst wordt ingezet ten behoeve van het kunstwerk.


Gebruikte bron:

Antwoord van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Defensie minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 11 mei 2022) op vragen van Paulusma (D66)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.