Informatiebord en monument 70 jaar Molukkers in Weert onthuld

Informatiebord en monument 70 jaar Molukkers in Weert onthuld

Onder grote belangstelling werden zaterdag een informatiebord en monument ter erkenning en nagedachtenis van ’70 jaar Molukkers in Weert’ onthuld.

Woonoord Tungelroy

Op de plek waar eens het Molukse woonoord heeft gelegen, aan de rand van de Tungeler Wallen’ is een informatiebord geplaatst. Via tekst en foto’s wordt de geschiedenis van de Weerter Molukkers in Tungelroy uitgebreid beschreven.

Een kleindochter van Elie Mairuhu, Djailena, las een verhaal voor dat betrekking heeft op het ontstaan van voormalig woonoord Tungelroy. Tevens werd het Molukse liedje “Beta belajar djauh” ten gehore gebracht door Alisa en Frank Tuasuun.

Monument op begraafplaats

Door leden van de Molukse gemeenschap en burgemeester Vlecken werd het monument ter nagedachtenis aan de overleden Weerter Molukkers onthuld op de gemeentelijke begraafplaats aan de Molenpoort. Dankzij subsidie van de Gemeente Weert heeft de Weerter kunstenaar Ruud Hehanussa een beeld gemaakt dat de komst van grote aantallen Molukkers in 1951 symboliseert: vader, moeder, kinderen en koffers.

Tijdens deze plechtige onthulling waren er enkele toespraken en voordrachten en er werd er kransen gelegd. Tevens wordt er drie keer op de ‘Tahuri’ geblazen, een traditioneel Moluks blaasinstrument, gemaakt van schaaldieren.

Tot slot werd als symbool één door Ruud Hehanussa ontworpen bootje/prauw, door een kleinkind c.q. achterkleinkind op het graf van haar/zijn grootouders geplaatst.

Bron : 70 jaar Molukkers in Weert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.