Nederland is rijk aan culturen. 

Nederland is rijk aan culturen. 

Stichting Kasuaris wil deze culturele diversiteit vieren en mensen met verschillende achtergronden verbinden. Zodat iedereen zich daadwerkelijk onderdeel mag voelen van een inclusieve en gelijkwaardige samenleving.

Via het programma Cultural Connection bieden wij activiteiten aan om kennisdeling en verbinding op het gebied van diversiteit te stimuleren. Zo werken we samen aan verbondenheid, begrip en bewustwording in onze samenleving. Let’s connect!

Bij het woord cultuur kun je denken aan muziek of andere vormen van kunst. Maar cultuur laat zich ook zien in gewoonten, normen en waarden van mensen. En die verschillen van mens tot mens.

Met het project Wie ben jij? laat Kasuaris kinderen uit de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennismaken met culturen zoals o.a. die van Indonesië. We nemen ze mee naar leefwerelden anders dan die zij gewend zijn. En praten over hoe je verbinding kunt maken met kinderen die een andere culturele achtergrond hebben dan zijzelf.

Bron : https://www.kasuaris.com/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.